Marşlar


Fetih Marşı Gençlik Marşı İzmir Marşı
Yürekler kabarık, gözler de damla
Mehteri saygıyla dur da selamla
Bir huşû içinde dinle gülbankı
Sesleniyor tarih, bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla
Türkün savaşları geliyor akla

Asırlar boyunca çınladı serhad
Doğudan batıya, Yemen Belgrad
Duyarak bakışan gözler görüyor
Fatih Topkapı'dan şehre giriyor

Sen böyle yürürken tuğla sancakla
Türkün savaşları geliyor akla
Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin

Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar taşlar
Bu ağaçlar güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin


Dağlar taşlar güzel kuşlar,
Ya bu insanlar insanlar
Güneş ufuktan bir gün doğar,
Yürüyelim arkadaşlar

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin
İzmir'in dağlarında çiçekler açar
Altın gümüş ordu ateşler saçar
Bozulmuş Yunanlılar yel gibi kaçar

Kader böyle imiş ey şanlı ata
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Peygamber kucağında şehitler yeri
Çalındı borular haydi ileri
Bozuldu çadırlar kalmayın geri

Kader böyle imiş ey şanlı ata
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Türk oğluyum ben ölmek isterim
Toprak diken olsa yatağım yerim
Allah'ından utansın dönenler geri
 
Kader böyle imiş ey şanlı ata
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Hava Harp Okulu Marşı
Harbiye Marşı
Kafkasya Marşı
Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde
Pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde
Gönlümüde taştıkça bizi coşturan bu hız
Semada olacağız ışık saçan bir yıldız.

Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız
Tayfunlardan yılmayan hava harp okuluyuz

Bu masmavi saraydır meskenimiz yerimiz
Ölüme bin şekilde alıştı gözlerimiz
Hızını bizden alır kuşlar ve fırtınalar
Geçtiğimiz her yolda bize şimşek olur yar

Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız
Tayfunlardan yılmayan hava harp okuluyuz

Kaygusuz kalsın diye düşmandan vatanımız
Yemin ettik göklerde akacaktır kanımız
Bir Türk oğlu Türk olan böyle ölür nam salar
Üzülmeyin bu yolda kurban veren analar

Kalbimizde korku yok çelikten kanadımız
Tayfunlardan yılmayan hava harp okuluyuz
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız,
Tufanları gösteren, tarihlerin yadıyız,
Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti,
Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız.

Yaşa varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle,
Göklerden gelen bir ses sana ne diyor, dinle:
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen,
Kartal yuvalarında, hürdür millet seninle.


Yüzyıllardır Harbiye bu orduya şan verir,
Çıkardığı dehalar semalara yükselir
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi
Sarsılmayan azminle çelik kal'alar erir.

Şahikalar üstünde meydan okur bu erler
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti
Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler.
Kafkasya dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda, sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana.

Kafkasya dağlarına bomba koydular
Türk'ün sancağını öne koydular
Sanli zaferlerle düşmanı boğdular

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana.

Kafkasya dağlarında oturdum kaldım
Sehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları ben bağrıma bastım

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana.

Türk oğluyum ben ölmek isterim
Toprak diken olsa yatağım yerim
Allah'ından utansın dönenler geri

Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım helâl olsun güzel vatana
Karadeniz Marşı
Kuleli Marşı
Malazgirt Marşı
Çırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına.

Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yinede
Selam Türk'ün bayrağına.

Kafkas'lardan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Olsun bütün Turan eller
Kurban Türk'ün bayrağına.

Kafkas'lardan aşacağız
Türk'lüğe şan katacağız
Türk'ün şanli bayrağını
Turan ele dikeceğiz
Deniz senin, toprak senin, gök senin,
Zafer olsun en mukaddes emelin.
Çağlayanlar gibi köpür arşa taş,
Ufuklardan yüksel şahikalar aş.

Ey şerefli, şanlı yuva Kuleli,
Hedefindir bütün cihan ileri.

Hayat umar vatan tatlı sesinden,
Miras kalan asil kandır ceddinden.
Ay yıldızın gökyüzünden parlasın,
Nurunda Türklük dünyayı kaplasın.

Senin adın bu ülkede tanınmış,
Cumhuriyet kitabına yazılmış,
Sen mukaddes, altın ocak Kuleli,
Saklar bağrın kahramanlık emeli.

Tarihi Çevir Marşı

Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş Romanın kalbini mızrak gibi Hunlar
Göktürkler, Uygurlar,Oğuzlar, Peçenekler
Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler

Dünya atının nalları altında ezildi
Kaç Haçlı sefer göğsüne çarpınca kesildi
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden
Aylardan Ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hucuma

Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Önde yalın kılıç Türkmen başbuğu
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı

Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber

Türk, Ulu Tanrı'nin soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa hakkun müjdesi

Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

Yigitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

En güzel marşını  vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..
Sivastopal Marşı


Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topunu yer gök iniler
Yardımcıdır bize kırklar, yediler

Aman da Kaptan Paşa emir ver bize
Sılada nişanlımız duacı size
Sivastopol önünde yıkık minare
Düşman dedikleri gelmez imane
Erenler geliyor bize imdade

Aman da Kaptan Paşa izin ver bize
Sılada nişanlımız duacı size
Sivastopol önünde musalla taşı
Sırma kılıç kuşanmış Yaman Binbaşı
Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi

Aman da Kaptan Paşa izin ver bize
Sılada nişanlımız duacı size
Ana Sayfa